ទីតាំងការិយាល័យកណ្ដាល

ម៉ោងធ្វើការ

  • ០៧:៣០ ព្រឹក ដល់ ០៥:00 ល្ងាច
  • ថ្ងៃចន្ទ ដល់ សុក្រ

ទំនាក់ទំនងការិយាយកណ្ដាល

  • (+855) 99 35 55 52
  • (+855) 97 35 55 55 2
  • (+855) 96 99 55 55 2
  • bestsolutions@dnkservice.com
  • ផ្ទះលេខ 62Z, ផ្លូវលេខ 274, សង្កាត់ទន្លេបាសាក់, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ

ទំនាក់ទំនង សាខាខេត្តសៀមរាប

  • ផ្ទះលេខ 70, ភូមិ ស្ទឹងថ្មី, សង្កាត់ ស្វាយដង្កុំ, ស្រុក សៀមរាប, ខេត្ត សៀមរាប