សេវា​កម្មរបស់យើងខ្ញុំ

ស្នើ​សុំ​​បម្រុង​ទុក​នាមករណ៍
  • 12-09-2018

ដើម្បី​ចុះ​បញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​មួយ​ស្រប​ច្បាប់​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ជា​ដំណាក់​កាល​ដំបូង​ត្រូវ​តែ​ប្រាកដ​ថា​យើង​មាន​ឈ្មោះ​ក្រុមហ៊ុន​មួយ​ដែល​មិន​ជាន់​និង​ក្រុមហ៊ុន​ដទៃ​។ ឈ្មោះ​ក្រុមហ៊ុន​និមួយៗ​ដែល​មាន​ពាក្យ​ថា ម.ក (Co., Ltd.)  ឬ ឯ.ក (Plc.)។

អានបន្ត
សេវា​ចុះបញ្ជី​អាជីវកម្ម ឬ​បើក​ក្រុម​ហ៊ុន​នៅ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម
  • 11-09-2018

ប្រសិន​បើ​អ្នក​បាន​សម្រេច​ចិត្ត​ធ្វើ​ជំនួញ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា លោក​អ្នក​ចាំបាច់​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ចុះ​បញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​ជាមួយ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម និង​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​សុំ​ប័ណ្ណប៉ាតង់​នៃ​នាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ។ ឌី.អិន.ខេ អាច​បម្រើ​សេវា​ទាំង​នេះ​ជូន​លោកអ្នក​រហ័ស​ទាន់​ចិត្ត ជាមួយ​និង​ប្រសិទ្ធភាព​ទាំង​គុណ​ភាព និង​តំលៃ​សមរម្យ​។

អានបន្ត
ចុះ​បញ្ជី​គម្រោង​វិនិយោគ​មាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​គ្រប់គ្រាន់ (គ.ល.គ)
  • 11-09-2018

ចំពោះ​អាជីវកម្ម​មួយ ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​គម្រោង​វិនិយោគ​មាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​គ្រប់គ្រាន់ ឬ​ហៅ​កាត់​ថា "គ.ល.គ” នឹង​មាន​ហើយ​សិទ្ធិ​ទទួល​ការ​លើ​ទឹក​ចិត្ត​វិនិយោគ​គឺ​ត្រូវ​មាន​ដើមទុន​វិនិយោគ​លើស​ពី​ ១.០០០.០០០ (មួយ​លាន) ដុល្លារ​អាមេរិក​ហើយ​ចំនួន​ដើម​ទុន​វិនិយោគ​ច្រើន​ជាង​កម្រិត​កំណត់​នេះ ជាទូទៅ​តម្រូវ​អោយ​មាន។ ប្រសិន​បើ​អាជីវកម្ម​មួយ​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ចុះ​បញ្ជី​សៀវភៅ​ណែនាំ​នេះ សូម​ផ្ដល់​ដំបូន្មាន​ដល់​អាជីវកម្ម​នោះ សូម​ឱ្យ​រក​ទី​ប្រឹក្សា​មាន​វិជ្ជាជីវៈ​ដើម្បី​ផ្ដល់​យោបល់​ (មេធាវី ឬ​ក្រុមហ៊ុន​គណនេយ្យ) ។

អានបន្ត
ចុះ​បញ្ជី​បើក​សាខា​ក្រុមហ៊ុន​បរទេស បុត្រសម្ព័ន្ធ ការិយាល័យតំណាង
  • 10-09-2018

សាខា​ក្រុមហ៊ុន​ពាណិជ្ជកម្ម​បរទេស​ទាំងអស់​ត្រូវ​មក​កាន់​ការិយាល័យ​ចុះ​បញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​នៅ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម លើកលែង​តែ​ក្នុង​ករណី​ដែល​មាន​សាខា​ចុះ​បញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​របស់​ខ្លួន ដើម្បី​ធ្វើការ​ចុះ បញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​ដែល​ក្នុង​ករណី​នេះ​សាខា​ក្រុមហ៊ុន​ពាណិជ្ជកម្ម​បរទេស​ត្រូវ​ដាក់ពាក្យ​សុំ​ទៅ​សាខា​នោះ។

អានបន្ត
កែ​ប្រែ​លក្ខន្តិកៈ (ផ្លាស់​ប្ដូរ​អាសយដ្ឋាន, នាមករណ៍, ម្ចាស់​ភាគហ៊ុន, អភិបាល....)
  • 18-04-2018

ក្រុមហ៊ុន​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​មាន​កម្រិត អាច​កែប្រែ​លក្ខន្តិកៈ​របស់​ខ្លួន​គ្រប់​ពេលវេលា​បាន។ ក្រុមហ៊ុន​មូល​ធន អាច​ធ្វើការ​កែប្រែ​លក្ខន្តិកៈ​តាម​សេចក្ដី​សម្រេច​ពិសេស​ ប្រការ​នេះ​តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​នូវ សម្លេង​ភាគ​ច្រើន​មិន​តិច​ជាង​ពីរ​ភាគ​បី​នៃ​សម្លេង​ឆ្នោត​ក្រុមហ៊ុន។ អ្នក​កាន់​កាប់​ភាគ​ហ៊ុន​នៃ​ប្រភេទ ឬ​ស៊េរី​នៃ​ប័ណ្ណ​ភាគ​ហ៊ុន​មាន​សិទ្ធិ​បោះឆ្នោត​ជា​ប្រភេទ​ឬ​ជា​ស៊េរី​ដាច់​ដោយ​លែក​ពី​គ្នា​នៅ​ពេល​ដែល​សេចក្ដី​ស្នើ​សុំ​ធ្វើ​ការ​កែប្រែ​លក្ខន្តិកៈ​។

អានបន្ត
ចុះ​បញ្ជី​សារ​ពាណិជ្ជកម្ម​ឡើង​វិញ​តាម​ប្រព័ន្ធ​ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម
  • 13-09-2018

គ្រប់​ក្រុមហ៊ុន​ទាំងអស់​ដែល​បាន​ចុះ​បញ្ជី​នៅ​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​មុន​ឆ្នាំ​ ២០១៦ គឺ​ត្រូវ​បាន​ចុះ​បញ្ជី​ដោយ​ដៃ​ប្រើប្រាស់​និង​ទុកដាក់​ឯកសារ​ទាំងអស់​ជា​ឯកសារ​រឹង (Hard Copy) ពោល​គឺ​ពុំ​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម​ឡើយ។​

អានបន្ត
ស្នើ​សុំ​លុប​ឈ្មោះ​ចេញ​ពី​បញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម
  • 11-09-2018

ក្រុមហ៊ុន​មួយ​អាច​ស្នើ​ដោយ​​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ទៅ​កាន់​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម ថា​ក្រុមហ៊ុន​ត្រូវ​បាន​រំលាយ​ជា​ផ្លូវ​ការ​មាន​ន័យ​ថា​លែង​ស្ថិត​នៅ​ជា​នីតិ​បុគ្គល​តទៅ​ទៀត​។ ចំពោះ​ការ​រំលាយ​ដោយ​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត ក្រុមហ៊ុន​ត្រូវ​ទៅ​កាន់​នាយកដ្ឋាន​ចុះ​បញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​នៃ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម និង​បំពេញ​បែប​បទ​ចាំ​បាច់​មួ​ចំនួន​ដើម្បី​សុំ​លុប​ឈ្មោះ​ក្រុមហ៊ុន​ចេញ​ពី​បញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម។

អានបន្ត
សេវាកម្ម​ធ្វើ​សៀវភៅ​ការងារ
  • 13-09-2018

ដើម្បី​យល់​ដឹង​អំពី​ភាព​ស្មូញស្មាញ នៃ​ដំណើរ​ការ​បញ្ជី​ប្រាក់​ខែ​បុគ្គលិក ព្រម​ទាំង​បញ្ហា​ប្រឈម​តប​ទៅ​និង​ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ច្បាប់​បញ្ញត្តិ​សម្រាប់​ក្រុមហ៊ុន​ទាំងអស់​នៅ​កម្ពុជា​យើងខ្ញុំ​ផ្ដល់​ជូន​នូវ​ដំណោះ​ស្រាយ​យ៉ាង​ទូលំទូលាយ​ក្នុង​ការ​បើក​ប្រាក់​បៀវត្ស

អានបន្ត