សេវា​កម្មរបស់យើងខ្ញុំ

សេវាកម្ម​ការពារ​ម៉ាក​សញ្ញា
  • 12-09-2018

អត្ថប្រយោជន៍​នៃ​ការ​ការពារ​ម៉ាក​សញ្ញា​មាន​ ការពារ​ពី​ការ​លួច​បន្លំ​ម៉ាក​សញ្ញា​របស់​លោក-លោកស្រី​ដែល​បាន​បង្កើត​ដោយ​គំនិត​បញ្ញា​ខ្លួន​ឯង​ដែល​ល្បី​យូរ​មក​ហើយ​នោះ​ អាច​ត្រូវ​គេ​ចោទ​ថា​លោក-លោកស្រី​លួច​បន្លំ​ម៉ាក​សញ្ញា​របស់​ក្រុមហ៊ុន​គេ​វិញ ការពារ​បាន​នៅ​ការ​រំលោភ​បំពាន ការ​រំលោភ​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម បង្ការ​គូរ​ប្រកួត​ប្រជែង​ពី​ការ​ចម្លង ឬ ធ្វើ​ត្រាប់​តាម​ផលិតផល​របស់​ខ្លួន​ជាដើម​។

អានបន្ត
សេវាកម្ម​ចុះ​បញ្ជី​ភាព​ផ្ដាច់មុខ​ផលិតផល
  • 13-09-2018

ក្រុមហ៊ុន​នីមួយ​ដែល​នាំ​ចូល​ផលិតផល​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​យើង​គឺ​ពួក​គាត់​តែង​តែ​ចង់​ទទួល​បាន​នូវ​ភាព​ផ្ដាច់​មុខ​ផលិតផល​នោះ ក្រោយ​ពេល​ដែល​ពួក​គាត់​ទទួល​បាន​ភាព​ផ្ដាច់មុខ​នាំ​ចូល​ផលិតផល​នោះ​ហើយ​ ពួកគាត់​នឹង​ពុំ​មាន​ការ​ភ័យ​ព្រួយ​ថា​មាន​គូរ​ប្រកួត​ប្រជែង​ណា​អាច​នាំ​ចូល​ផលិតផល​នោះ​បាន​ទេ។

អានបន្ត