សេវា​កម្មរបស់យើងខ្ញុំ

សេវាកម្ម​ចុះ​បញ្ជី​ភាព​ផ្ដាច់មុខ​ផលិតផល ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

សេវាកម្ម​ចុះ​បញ្ជី​ភាព​ផ្ដាច់មុខ​ផលិតផល

ដាក់ផ្សាយថ្ងៃ: 25/10/2021

ក្រុមហ៊ុន​នីមួយ​ដែល​នាំ​ចូល​ផលិតផល​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​យើង​គឺ​ពួក​គាត់​តែង​តែ​ចង់​ទទួល​បាន​នូវ​ភាព​ផ្ដាច់​មុខ​ផលិតផល​នោះ ក្រោយ​ពេល​ដែល​ពួក​គាត់​ទទួល​បាន​ភាព​ផ្ដាច់មុខ​នាំ​ចូល​ផលិតផល​នោះ​ហើយ​ ពួកគាត់​នឹង​ពុំ​មាន​ការ​ភ័យ​ព្រួយ​ថា​មាន​គូរ​ប្រកួត​ប្រជែង​ណា​អាច​នាំ​ចូល​ផលិតផល​នោះ​បាន​ទេ។

អានបន្ត
សេវា​ចុះបញ្ជី​អាជីវកម្ម ឬ​បើក​ក្រុម​ហ៊ុន​នៅ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

សេវា​ចុះបញ្ជី​អាជីវកម្ម ឬ​បើក​ក្រុម​ហ៊ុន​នៅ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម

ដាក់ផ្សាយថ្ងៃ: 25/10/2021

ប្រសិន​បើ​អ្នក​បាន​សម្រេច​ចិត្ត​ធ្វើ​ជំនួញ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា លោក​អ្នក​ចាំបាច់​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ចុះ​បញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​ជាមួយ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម និង​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​សុំ​ប័ណ្ណប៉ាតង់​នៃ​នាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ។ ឌី.អិន.ខេ អាច​បម្រើ​សេវា​ទាំង​នេះ​ជូន​លោកអ្នក​រហ័ស​ទាន់​ចិត្ត ជាមួយ​និង​ប្រសិទ្ធភាព​ទាំង​គុណ​ភាព និង​តំលៃ​សមរម្យ​។

អានបន្ត
សេវាកម្ម​ការពារ​ម៉ាក​សញ្ញា ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

សេវាកម្ម​ការពារ​ម៉ាក​សញ្ញា

ដាក់ផ្សាយថ្ងៃ: 13/10/2021

អត្ថប្រយោជន៍​នៃ​ការ​ការពារ​ម៉ាក​សញ្ញា​មាន​ ការពារ​ពី​ការ​លួច​បន្លំ​ម៉ាក​សញ្ញា​របស់​លោក-លោកស្រី​ដែល​បាន​បង្កើត​ដោយ​គំនិត​បញ្ញា​ខ្លួន​ឯង​ដែល​ល្បី​យូរ​មក​ហើយ​នោះ​ អាច​ត្រូវ​គេ​ចោទ​ថា​លោក-លោកស្រី​លួច​បន្លំ​ម៉ាក​សញ្ញា​របស់​ក្រុមហ៊ុន​គេ​វិញ ការពារ​បាន​នៅ​ការ​រំលោភ​បំពាន ការ​រំលោភ​សិទ្ធិ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម បង្ការ​គូរ​ប្រកួត​ប្រជែង​ពី​ការ​ចម្លង ឬ ធ្វើ​ត្រាប់​តាម​ផលិតផល​របស់​ខ្លួន​ជាដើម​។

អានបន្ត
សេវាកម្ម​ប្រកាស​ពន្ធ​ប្រចាំខែ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ

សេវាកម្ម​ប្រកាស​ពន្ធ​ប្រចាំខែ

ដាក់ផ្សាយថ្ងៃ: 13/10/2021

បន្ទាប់​ពី​លោក លោកស្រី​បាន​ចុះ​បញ្ជី​បើក​ក្រុមហ៊ុន​រួចរាល់ អ្វី​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ធ្វើ​បន្ត​ជា​រៀងរាល់​ខែ គឺ​កាតព្វកិច្ច​បង់​ពន្ធ​តាម​របប​ស្វ័យ​ប្រកាស​ប្រចាំខែ។ ក្រុមហ៊ុន​និមួយៗ​ជាប់​កាតព្វកិច្ច​ពន្ធ​ផ្សេងៗ​គ្នា​អាស្រ័យ​ទៅ​តាម​កម្ម​វត្ថុ​អាជីវកម្ម​របស់​គាត់។

អានបន្ត
កែ​ប្រែ​លក្ខន្តិកៈ (ផ្លាស់​ប្ដូរ​អាសយដ្ឋាន, នាមករណ៍, ម្ចាស់​ភាគហ៊ុន, អភិបាល....) ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

កែ​ប្រែ​លក្ខន្តិកៈ (ផ្លាស់​ប្ដូរ​អាសយដ្ឋាន, នាមករណ៍, ម្ចាស់​ភាគហ៊ុន, អភិបាល....)

ដាក់ផ្សាយថ្ងៃ: 25/10/2021

ក្រុមហ៊ុន​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​មាន​កម្រិត អាច​កែប្រែ​លក្ខន្តិកៈ​របស់​ខ្លួន​គ្រប់​ពេលវេលា​បាន។ ក្រុមហ៊ុន​មូល​ធន អាច​ធ្វើការ​កែប្រែ​លក្ខន្តិកៈ​តាម​សេចក្ដី​សម្រេច​ពិសេស​ ប្រការ​នេះ​តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​នូវ សម្លេង​ភាគ​ច្រើន​មិន​តិច​ជាង​ពីរ​ភាគ​បី​នៃ​សម្លេង​ឆ្នោត​ក្រុមហ៊ុន។ អ្នក​កាន់​កាប់​ភាគ​ហ៊ុន​នៃ​ប្រភេទ ឬ​ស៊េរី​នៃ​ប័ណ្ណ​ភាគ​ហ៊ុន​មាន​សិទ្ធិ​បោះឆ្នោត​ជា​ប្រភេទ​ឬ​ជា​ស៊េរី​ដាច់​ដោយ​លែក​ពី​គ្នា​នៅ​ពេល​ដែល​សេចក្ដី​ស្នើ​សុំ​ធ្វើ​ការ​កែប្រែ​លក្ខន្តិកៈ​។

អានបន្ត

ផ្ដល់ការប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ

ទំនាក់ទំនង

អតិថិជនខ្លះៗយើងខ្ញុំ

...