ចម្លងតំណរភ្ជាប់

សេវាកម្ម | ឌីអិនខេ ភ្នាក់ងារសេវាកម្មពន្ធដារ
https://dnkservice.com/service-detail.php?id=12

សេវាកម្ម​ធ្វើ​សៀវភៅ​ការងារ

ដាក់ផ្សាយថ្ងៃ: 13/10/2021
សេវាកម្ម​ធ្វើ​សៀវភៅ​ការងារ ក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ដើម្បី​យល់​ដឹង​អំពី​ភាព​ស្មូញស្មាញ នៃ​ដំណើរ​ការ​បញ្ជី​ប្រាក់​ខែ​បុគ្គលិក ព្រម​ទាំង​បញ្ហា​ប្រឈម​តប​ទៅ​និង​ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ច្បាប់​បញ្ញត្តិ​សម្រាប់​ក្រុមហ៊ុន​ទាំងអស់​នៅ​កម្ពុជា​យើងខ្ញុំ​ផ្ដល់​ជូន​នូវ​ដំណោះ​ស្រាយ​យ៉ាង​ទូលំទូលាយ​ក្នុង​ការ​បើក​ប្រាក់​បៀវត្ស និង រដ្ឋបាល​ធនធាន​មនុស្ស​ដោយ​គ្រាន់តែ​ប្រគល់​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ទាំង អស់​នោះ​មក​ឲ្យ​យើងខ្ញុំ​នោះ​លោក​អ្នក​អាច​ពង្រីក​លំហូរ​ធនធាន​មនុស្ស​ផ្ទៃក្នុង, កាត់​បន្ថយ​ថ្លៃ​ចំណាយ​ខ្ពស់​លើ​ធនធាន​មនុស្ស និង ធានា​ថា​រក្សា​ការ​សម្ងាត់​នៃ​ទិន្នន័យ​របស់​ក្រុមហ៊ុន។

សេវាកម្ម​របស់​យើងមាន ៖
• ប្រព័ន្ធ​គ្រប់​គ្រង​ធនធាន​មនុស្ស (IT System)
• ការ​អនុលោម​តាម​ច្បាប់​បង់​ពន្ធ​ប្រាក់​បៀវត្ស
• ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​នៅ​មូលនិធិ​បេឡា​ជាតិ​សន្តិសុខ​សង្គម​និង​ការ​អនុលោម​តាម​ច្បាប់​ការងារ
• បោះឆ្នោត​រើស​តំណែង​បុគ្គលិក
• កូតា​ប្រើប្រាស់​បុគ្គលិក​បរទេស
• ធ្វើ​ប័ណ្ណ​ការងារ​និង​សៀវភៅ​ការងារ​សម្រាប់​បុគ្គលិក​បរទេស
• ធ្វើ​លិខិត​ឆ្លង​ដែន​និង​ទិដ្ឋាការ​សម្រាប់​បុគ្គលិក​បរទេស

ផ្ដល់ការប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ

ទំនាក់ទំនង

អតិថិជនខ្លះៗយើងខ្ញុំ

...