សេវាពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រសួងមន្ទីនានាក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សេវាកម្ម​ស្នើ​សុំ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ក្រុមហ៊ុន​បញ្ចាំ​

សេវាកម្ម​ស្នើ​សុំ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ក្រុមហ៊ុន​បញ្ចាំ​

ដាក់ផ្សាយថ្ងៃ: 13/10/2021

ដើម្បី​ប្រកប​អាជីវកម្ម​ក្រុមហ៊ុន​បញ្ចាំ​បាន​គឺ​តម្រូវ​ឱ្យ​ម្ចាស់​អាជីវកម្ម​ត្រូវ​ចុះ​ឈ្មោះ​នៅ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​ ស្នើសុំ​ប័ណ្ណប៉ាតង់​នៅ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ ...។ ការ​ស្នើ​សុំ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ហាង​បញ្ចាំង​ត្រូវ​បាន​ចែក​ចេញ​ជា​ប្រភេទ តូច មធ្យម និង​ធំ អាស្រ័យ​ទៅ​តាម​សកម្មភាព​អាជីវកម្ម ក៏​ដូច​ជា​ដើម​ទុន​ដែល​បាន​ដាក់​ស្នើសុំ​ទៅ​កាន់​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ឧស្សាហកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ។

អានបន្ត
ចុះ​បញ្ជី​គម្រោង​វិនិយោគ​មាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​គ្រប់គ្រាន់ (គ.ល.គ)

ចុះ​បញ្ជី​គម្រោង​វិនិយោគ​មាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​គ្រប់គ្រាន់ (គ.ល.គ)

ដាក់ផ្សាយថ្ងៃ: 13/10/2021

ចំពោះ​អាជីវកម្ម​មួយ ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​គម្រោង​វិនិយោគ​មាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​គ្រប់គ្រាន់ ឬ​ហៅ​កាត់​ថា "គ.ល.គ” នឹង​មាន​ហើយ​សិទ្ធិ​ទទួល​ការ​លើ​ទឹក​ចិត្ត​វិនិយោគ​គឺ​ត្រូវ​មាន​ដើមទុន​វិនិយោគ​លើស​ពី​ ១.០០០.០០០ (មួយ​លាន) ដុល្លារ​អាមេរិក​ហើយ​ចំនួន​ដើម​ទុន​វិនិយោគ​ច្រើន​ជាង​កម្រិត​កំណត់​នេះ ជាទូទៅ​តម្រូវ​អោយ​មាន។ ប្រសិន​បើ​អាជីវកម្ម​មួយ​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ចុះ​បញ្ជី​សៀវភៅ​ណែនាំ​នេះ សូម​ផ្ដល់​ដំបូន្មាន​ដល់​អាជីវកម្ម​នោះ សូម​ឱ្យ​រក​ទី​ប្រឹក្សា​មាន​វិជ្ជាជីវៈ​ដើម្បី​ផ្ដល់​យោបល់​ (មេធាវី ឬ​ក្រុមហ៊ុន​គណនេយ្យ) ។

អានបន្ត
ចុះ​បញ្ជី​បើក​សាខា​ក្រុមហ៊ុន​បរទេស បុត្រសម្ព័ន្ធ ការិយាល័យតំណាង

ចុះ​បញ្ជី​បើក​សាខា​ក្រុមហ៊ុន​បរទេស បុត្រសម្ព័ន្ធ ការិយាល័យតំណាង

ដាក់ផ្សាយថ្ងៃ: 13/10/2021

សាខា​ក្រុមហ៊ុន​ពាណិជ្ជកម្ម​បរទេស​ទាំងអស់​ត្រូវ​មក​កាន់​ការិយាល័យ​ចុះ​បញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​នៅ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម លើកលែង​តែ​ក្នុង​ករណី​ដែល​មាន​សាខា​ចុះ​បញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​របស់​ខ្លួន ដើម្បី​ធ្វើការ​ចុះ បញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​ដែល​ក្នុង​ករណី​នេះ​សាខា​ក្រុមហ៊ុន​ពាណិជ្ជកម្ម​បរទេស​ត្រូវ​ដាក់ពាក្យ​សុំ​ទៅ​សាខា​នោះ។

អានបន្ត

ផ្ដល់ការប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ

ទំនាក់ទំនង

អតិថិជនខ្លះៗយើងខ្ញុំ

...